מה אומר חוק הצבת דפיברילטור בבית הספר?

בשנת 2018 אושר בישראל החוק המחייב את מוסדות החינוך, ובכללותם בתי ספר, להחזיק מכשיר החייאה. חוק זה רלוונטי אך ורק לבתי ספר בהם לומדים מעל ל-500 ילדים.

החוק מחייב להחזיק מכשיר החייאה אחד לפחות וערכות החייאה בכל בתי הספר בהם לומדים מעל 500 תלמידים. כמו כן, החוק מחייב להעביר לתלמידים הדרכה מקצועית ומקיפה של מתן עזרה ראשונה.

באופן זה, התלמידים יהיו מוכנים להעניק טיפול ראשונה במקרי חירום של אירוע לבבי כלשהו.

יש להקפיד כי הדפיברילטור יוצב במקום מרכזי ונגיש מחד, אך במקום בטוח מאידך – על מנת שהתלמידים לא ייתקלו בו בטעות בזמן ריצה בהפסקות וכיו"ב. בנוסף, יש להציב שלט ברור ובולט, המכוון אל מיקום הדפיברילטור.

האחריות על בדיקות תקינות קבועות של מכשיר ההחייאה מוטלת על הרשות תחתיה פועל בית הספר.

המכשיר אשר יוצב הוא דפיברילטור חיצוני אוטומטי AED.

בחוק הדפיברילטור אשר חוקק לפני כן, בשנת 2008, כולל אמנם מוסדות להשכלה, אך הגדרה זו מוכוונת אך ורק למוסדות להשכלה גבוהה. בשל כך, חוק הדפיברילטור התייחס למוסדות על תיכוניים, כגון מכללות ואוניברסיטאות, אך לא הכליל גנים ובתי ספר. בשל כך, חוק הדפיברילטור אינו כולל את כל מוסדות החינוך.

צפו בהודעה על אישור החוק להצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך בכנסת ישראל:

מדוע חשוב להציב מכשיר החייאה בבתי ספר ומוסדות חינוך גם אם החוק לא מחייב זאת בחלק מהמוסדות?

ישנה סברה כי מכיוון שמקרי לב שכיחים יותר בקרב אוכלוסייה מבוגרת – אין צורך בהצבת דפיברילטור בבתי ספר, היות ואוכלוסייתם צעירה. אולם בפועל, אירועי לב שונים עלולים להתרחש בכל גיל.

בעקבות מקרים מצערים של אירועי לב פתאומיים בקרב ילדים ובני נוער (אוכלוסייה שגילה מתחת לגיל 18) אשר הובילו למצבים קריטיים – לעתים עד לכדי מוות – המסקנה היא כי יש צורך חיוני בהצבת מכשיר החייאה דפיברילטור בבתי ספר.

זאת כיון שניתן היה למנוע מצבים קשים אלו בעזרת טיפול מתאים, הכולל הגשת עזרה ראשונה ושימוש נכון בדפיברילטור. טיפול זה חייב להיות מיידי, היות ובמקרה של אירוע לב – הדקות הראשונות הן קריטיות. בנוסף להחייאה, יש להזעיק מיד עזרה רפואית מקצועית – ניידת טיפול נמרץ.

זאת ועוד, להצבת דפיברילטור ולהדרכת מתן עזרה ראשונה והחייאה ישנם ערך מוסף מבחינת העלאת המודעות של הצלת חיים.

הערה: יש לשים לב כי החוק מתייחס לבתי ספר אשר מאכלסים 500 נפשות ומעלה. בכל מוסד לימודי, תלמידים ו/או מורה עשויים לאבד את ההכרה או להראות סימנים מדאיגים של בעיות נשימה. לכן חשוב להציב מכשירי דפיברילטור גם בבתי ספר ובמוסדות חינוך קטנים יותר, שגודלם מותאם לפחות מ-500 איש, על אף שהחוק אינו חל על מוסדות אלו.

לקריאה נוספת: דפיברילטור בגן ילדים